Oblasti působnosti ve stavebnictví

Při založení firmy se jednalo zejména o vodohospodářské stavby – stokování a kanalizace, čištění odpadních vod a zásobování vodou. Během vývoje se oblast zájmu a schopností firmy rozšiřovala. Dnes je firma schopna zajistit kompletní inženýrské činnosti a stavební management v těchto odvětvích: Stokování a kanalizace Čištění odpadních vod Zásobování vodou Inženýrské…

read more

Profil inženýrských služeb

Cílem je zajištění komplexních služeb při projektové, inženýrské i finanční přípravě staveb, zajištění realizace stavby, případně její řízení nebo dodávka na klíč, podpora a optimalizace provozu a řízení staveb. Žádosti o dotace ze SFŽP, Mze, MMR Žádosti o dotace z CBC PHARE Žádosti o dotace z fondů EU (ISPA, Fond soudržnosti,…

read more

Spektrum zákazníků

Jako referenci zde uvádíme oblast zákazníků, investorů pro které jsme za dobu činnosti již poskytovali naše služby. V oblasti místní správy se jedná o investory zejména z jižní Moravy i severní Moravy, jižních, středních a východních Čech, jižního Slovenska, Rakouska: Města a obce ČR Svazky a Sdružení obcí Krajské úřady…

read more

Činnosti

Základní činnosti společnosti AP INVESTING s.r.o. se dotýkají všech etap projektu od přípravy přes realizaci projektu až po jeho závěrečné vyhodnocení,a to především vodohospodářských staveb. Poskytované služby zahrnující inženýrskou i finanční přípravu staveb, výkon stavebního dozoru v průběhu výstavby a závěrečné vyhodnocení projektu. Jedná se především o tyto poskytované služby:…

read more