Oblasti působnosti ve stavebnictví

Při založení firmy se jednalo zejména o vodohospodářské stavby – stokování a kanalizace, čištění odpadních vod a zásobování vodou. Během vývoje se oblast zájmu a schopností firmy rozšiřovala. Dnes je firma schopna zajistit kompletní inženýrské činnosti a stavební management v těchto odvětvích:

 • Stokování a kanalizace
 • Čištění odpadních vod
 • Zásobování vodou
 • Inženýrské a podzemní stavby
 • Trubní vedení a zásobníky vody
 • Životní prostředí
  • Hodnocení vlivu na životní prostředí – E.I.A.
  • Ekologické audity
  • Rizikové analýzy
  • Hlukové studie
  • Rozptylové studie
 • Krajinné inženýrství
 • Dopravní stavby – komunikace
 • Pozemní stavby
  • Pozemní průmyslové stavby
  • Občanské a bytové stavby