Spektrum zákazníků

Jako referenci zde uvádíme oblast zákazníků, investorů pro které jsme za dobu činnosti již poskytovali naše služby. V oblasti místní správy se jedná o investory zejména z jižní Moravy i severní Moravy, jižních, středních a východních Čech, jižního Slovenska, Rakouska:

 • Města a obce ČR
 • Svazky a Sdružení obcí
 • Krajské úřady
 • Okresní úřady, referáty životního prostředí a regionálního rozvoje ČR
 • Ministerstvo zemědělství ČR
 • Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
 • Provozovatelé vodovodů a kanalizací v různých regionech ČR
 • Provozovatelé vodovodů a kanalizací na Slovensku
 • Soukromí investoři z České republiky, Rakouska, Německa
 • Stavební firmy
 • Ostatní