Oceněné stavby

Na nedávno skončeném Veletrhu životního prostředí bylo naší společnosti předáno ocenění – VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2007 – v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvadění a čištění odpadních vod s investičními náklady na 50 mil. Kč. Na této stavbě jsme působili v pozici člena týmu správce stavby.

read more