Významné reference

 • Ochrana vod povodí řeky Dyje – Dílčí projekt A
  činnost: Konzultantské služby správce stavby
  (člen sdružení – tým 21 odborníků)
  objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí, s.r.o.
  Soběšická 156, 638 00 Brno
  kontaktní osoba: Ing. Josef Gut, tel: 545 532 336.
  termín realizace: 12/2004 – 6/2007
  finance z: EU ISPA
  fin. objem stavby: 45. mil. EUR = cca 1.400 mil. Kč
 • Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje
  činnost: Konzultantské služby správce stavby (člen sdružení)
  objednatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
  Čechova 3, 690 11 Břeclav
  kontaktní osoba: Jan Cabal, tel: 519 372 261
  Termín realizace: 11/2006 – 7/2008
  finance z: EU FS, SFŽP
  fin. objem stavby: 1.345 mil. Kč
 • Znojmo, rekonstrukce kanalizace
  Konzultantské služby správce stavby (člen sdružení) pro Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko, zastoupené panem Hruškou Jaroslavem, Kotkova 20, 669 02 Znojmo, tel. 515226041.
  Termín realizace 9/2005 – 12/2007

  finance EU ISPA finanční objem stavby: 650,0 mil. Kč
 • Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov
  Konzultantské služby správce stavby (člen sdružení)
  objednatel Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 13, 682 01 Vyškov, kontaktní osoba Ing. Vladimír Kramář.
  Termín realizace 1/2007 – 2/2009

  finance EU FS finanční objem stavby: 553,0 mil. Kč
 • Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy – region Třebíčsko
  Konzultantské služby správce stavby (vedoucí člen sdružení)
  objednatel Vodovody a kanalizace, V. Nezvala 996, 674 01 Třebíč, kontaktní osoba Miloš Mašek, tel: 568 843 119.
  Termín realizace 1/2007 – 12/2010

  finance EU FS, SFŽP finanční objem stavby: 398,0 mil. Kč
 • Žďár nad Sázavou, rekonstrukce stokové sítě
  Inženýrská činnost správce stavby (vedoucí člen sdružení) pro objednatele Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, a.s., Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, zastoupený Ing. Dagmar Zvěřinovou, tel: 566 688 127.
  Termín realizace 10/2005 – 9/2007

  finance EU ISPA finanční objem stavby 265,0 mil. Kč
 • Znojmo rekonstrukce ČOV (počet EO 99000)
  stavební dozor pro Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko, zastoupené panem Hruškou Jaroslavem, Kotkova 20, 669 02 Znojmo, tel. 515226041.
  Termín realizace 1997 – 2001.

  FOTO

  finance PHARE a SFŽP ČR fin. objem stavby 209,0 mil. Kč
  z toho100 mil. technologie
 • Třebíč intenzifikace ČOV(počet EO 69 800)
  organizace výběr.řízení dle zák.199/94 Sb. v pl. znění, poradenská činnost při podpisu smlouvy se SFŽP ČR a PHARE, stavební dozor, zkušební provoz, kolaudace, vyhodnocení stavby  pro VaK svazek obcí v Třebíči, Vítězslava Nezvala 996, 674 30 Třebíč – stavby v realizaci.
  Termín realizace 2000 – 2004.

  FOTO

  finance ze SFŽP ČR a PHARE fin. objem stavby 197,2 mil. Kč
 • Kroměříž intenzifikace ČOV (počet EO 66 000)
  příprava investice, , stavební dozor, zkušební provoz, kolaudace stavby a závěrečné vyhodnocení akce pro Vodovody a kanalizace, a. s. Kroměříž, Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž, zastoupené Ing. Ivo Kostkou, ředitelem společnosti, tel. 573331270.
  Termín realizace 2001 – 2005.

  FOTO

  finance z MZe, EIB fin. objem stavby 190,6 mil. Kč
  z toho 86,5 mil. technologie
 • Uherské Hradiště intenzifikace ČOV vč. (počet EO 71 670)
  příprava investice, organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby, stavební dozor pro Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, 686 36 Uh. Hradiště, zastoupené Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem společnosti tel. 572553833.
  Termín realizace 2001 – 2002.

  FOTO

  finance z MZe, EIB fin. objem stavby 182,1 mil. Kč
  z toho 80 mil. technologie
 • Vyškov intenzifikace ČOV (počet EO 38 330)
  stavební dozor, zkušební provoz a závěrečné vyhodnocení akce  pro Vodovody a kanalizace Vyškov a. s., Brněnská 13, 682 01 Vyškov, zastoupené Ing. Vladimírem Kramářem ředitelem společnosti, tel. 517348144.
  Termín realizace 2001 – 2002.

  Stavba Jihomoravského kraje roku 2003 v kategorii ekologické stavbyFOTO

  finance z MZe, EIB fin. objem stavby 138,8 mil. Kč
  z toho 65 mil. technologie
 • Ořechov kanalizace a ČOV (počet EO 3 048)
  Poradenská činnost při podpisu smlouvy s MZe, stavební dozor, zkušební provoz. Práce prováděny pro obec Ořechov, Zahradní 1, 664 44 Ořechov. Kontaktní osoba p. Krečmerová Ludmila, tel. 547 225 132.
  Termín realizace 2002 – 2004.

  SOUHRNÁ ZPRÁVA

  fnance z MZe, EIB fin.objem stavby 137,3 mil. Kč
 • Sokolnice – Splašková kanalizace Sokolnice, Telnice – Nádražní čtvrť II. etapa a rozšíření ČOV
  Kompletní inženýrská činnost pro OÚ Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice. Kontaktní osoba – starosta Jiří Životský, tel. 544 224 131.
  Termín realizace 2004 – 2005.

  fnance z MZe, EIB fin.objem stavby 121,3 mil. Kč