Činnosti

Základní činnosti společnosti AP INVESTING s.r.o. se dotýkají všech etap projektu od přípravy přes realizaci projektu až po jeho závěrečné vyhodnocení,a to především vodohospodářských staveb. Poskytované služby zahrnující inženýrskou i finanční přípravu staveb, výkon stavebního dozoru v průběhu výstavby a závěrečné vyhodnocení projektu. Jedná se především o tyto poskytované služby:

 • Odborné a finanční poradenství
  • Finanční analýzy
  • Ekonomické analýzy
  • Finanční projekty
 • Žádost o dotace
  • Žádosti o dotace se SFŽP, MZe, MMR
  • Žádosti o dotace z CBC PHARE
  • Žádosti o dotace z fondů EU
 • Projektové podklady
  • Výpisy a identifikace pozemků
 • Činnosti během stavby
  • Management staveb
  • Autorský dozor
  • Rozpočtový a cenový dohled
 • Inženýrská činnost
  • Inženýrská činnosti na úrovni územního řízení
  • Inženýrská činnosti na úrovni stavebního řízení
  • Jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou
  • Stavební dozor
  • Kompletační činnost
  • Pořádání veřejných soutěží