Profil inženýrských služeb

Cílem je zajištění komplexních služeb při projektové, inženýrské i finanční přípravě staveb, zajištění realizace stavby, případně její řízení nebo dodávka na klíč, podpora a optimalizace provozu a řízení staveb.

 • Žádosti o dotace ze SFŽP, Mze, MMR
 • Žádosti o dotace z CBC PHARE
 • Žádosti o dotace z fondů EU (ISPA, Fond soudržnosti, Strukturální fondy)
 • Odborné a finanční poradenství
 • Dokumentace pro územní řízení
 • Finanční projekty
 • Technicko-ekonomické studie
 • Projekty pro stavební povolení
 • Tendrová dokumentace (včetně dokumentace podle FIDIC)
 • Stavební dozor, rozpočtový a cenový dohled
 • Inženýrská a kompletační činnost
 • Řízení staveb (dodávky na klíč)
 • Zajištění a vyhodnocení soutěží, výběr dodavatelů
 • Manipulační a provozní řády
 • Automatizované systémy řízení a provozu
 • Optimalizace provozu stávající vodovodních a stokových sítí a čistíren odpadních vod

2 thoughts on “Profil inženýrských služeb

Comments are closed.